U?ra?may?n, ?smarlay?n yeter!

?imdi bu da nereden ç?kt? diyenleriniz olacakt?r; uzun süredir planlanan ve ciddi bir çal??ma gerektiren bir süreçti bu. Art?k organizasyon kuruldu?una göre buradan da sizlere duyurma zaman? geldi.

Devam?n? oku»