Payla?al?m, tan?tal?m, herkese duyural?m..

?nternet hayat?m?z? çok kolayla?t?ran, bir t?kla istedi?imiz her türlü bilgiye çe?it çe?it kaynaklardan ula?abildi?imiz bir mucize. Ancak öyle bir hal ald? ki ya?ant?m?z bu h?z bile bizi yava?lat?r oldu. Eh bunu da dü?ünenler oldu ve hayat?m?z? kurtard?lar. RSS i hayat?m?za sokan yetkililere ne kadar hayranl?k duydu?umu buradan anlatmaya kelimeler yetmez ve san?r?m onlarda çok önemsemez 😉

RSS listemdeki yiyecek ve içecek ile ilgili internet sitelerinden birkaç?n?n adreslerini sizlerle payla?mak istedim. Sizin takip ettikleriniz ya da sizin sitenizin adresi ne?

 

Cannelle Vanille

Smitten Kitchen

Herriot Grace

Cafe Fernando * TR

David Lebovitz

Melissa Clark

Orangette

Smith Bites

The Kitchen of Oz * TR

Delicious Days

Snow Eggs * TR

Tartelette