Çok okuyan m?, çok gezen mi?

Tart??ma konusudur ya bu; çok okuyan m? yoksa çok gezen mi daha çok bilir?!

Okuyan?n teknik bilgisi, konu hakk?nda tüm örnek ve detaylar? bilir. Ancak gezen de konu hakk?nda edinebilece?i ve bence hayatta en önemli olan? tecrübelerini kazan?r. Bu tecrübelerde insana farkl? bir bak?? aç???, konu içinde tak?l?p kalmak yerine birçok görseli ve bilgiyi harmanlamas?na yard?mc? olur.

Bence bu tart??maya en güzel cevab? bir program?nda Ayhan Sicimo?lu verdi; hem okuyan hem gezen bilir en çok! Gezmeyi de okumay? da çok seven ben, sizlerle kokular?na, resimlerine, ciltlerine bile hayranl?k duydu?um birkaç kitab?m? payla??yorum. Siz neler okursunuz, en yeni ç?kanlar veya eskicilerden bulduklar?n?z neler payla?mak istemez misiniz?

 • I Know How to Cook – Ginette Mathiot
 • The Silver Spoon

 

 

 • The Fundamental Techniques of Classic Cuisine

 • Larousse Gastronomique

 

 

 

 

 

 

 • The Silver Spoon – Pasta

 

 

 

 

 

 

 • 1080 Recipes – Simone & Ines Ortega

 

 

 

 

 

 

 • The Complete Book of Gourmet Cookin
 • Creole – Babette de Rozieres

 

 

 

 

 

 

 • Momofuku Milk Bar – Christina Tosi

 

 

 

 

 

 

 • Macarons – Pierre Herme

 

 

 

 

 

 

 • Rotis – Stephene Reynaud

 

 

 

 

 

 

 • Magnolia Bakery – Allysa Torey & Jennifer Appel

 

 

 

 

 

 

 • The Return of the Naked Chef – Jamie Oliver

 

 

 

 

 

 

 • Great Wine Made Simple – Andrea Immer Robinson

 

 

 

 

 

 

 • ?stanbul’da K?rk Y?ll?k Lezzet Dura??