Brownie Kurabiyeleri

Bayrama çok az kalan bu günlerde, çocuklar? sevindirmenin –çocuk derken bu guruba ben de dahilim :)- bir yolunu ar?yordum. Hurmal? toplar?n d???nda gerçekten çikolatal? ve lezzetli bir kurabiye ar?yordum uzun zamand?r. Ancak bu brownie içi ile haz?rlanm?? kurabiye fikri beni çok mutlu etti; tabii ki sonucu da 🙂

16-18 adet kocaman kurabiye için;

 • 85 gr bitter kuvertür çikolata
 • 55 gr sütlü kuvertür çikolata
 • 85 gr damla çikolata
 • 56 gr tereya??
 • 2 adet yumurta
 • 150 gr kahverengi ?eker
 • 50 gr beyaz ?eker
 • 1 çay ka???? vanilya pudras? / esans?
 • 95 gr un
 • ½ çay ka???? kabartma tozu
 • bir tutam tuz

Malzemelerin bu kadar bol olmas? sizi korkutmas?n, yap?m? çok h?zl? ve kolay. ?lk önce bir sos tenceresine sütlü ve bitter kuvertür çikolatayla birlikte tereya??m?z? alal?m. Çok k?s?k ate?te çikolatalar?m?z? erimeye b?rakal?m. Bu noktada silgi spatula ile sürekli kar??t?rmakta fayda var, yoksa dibe yap??an çikolata yanabilir. Art?k hafifçe fokurdamaya ba?lad???nda ate?in üzerinden al?p, bir ç?rpma teli ile tüm çikolata eriyip, homojen bir k?vam elde edene kadar erimeleri için kar??t?ral?m.

Homojen kar???ma, tüm ?ekeri ve oda s?cakl???nda olan yumurtalar? ekleyip, kar??t?rmaya devam edelim. Yumurtalar?n oda s?cakl???nda olmas?, hem sosun so?umas? engellerken, bir yandan da yumurtalar?n pi?ip, parçalanmas?n? engelleyecektir. Kar??t?rd?kça krema k?vam?n? almal?. Buna sebep olan eriyen ?eker ve yumu?ayan yumurtalard?r. ?ki farkl? ?eker kullanmam?z?n sebebi de su; beyaz ?eker kurabiyeye kat?l?k verirken, kahverengi ?eker ayn? zamanda sak?z?ms? ya da ac?badem kurabiyesi gibi olan hissi verecek ?s?rd???n?zda.

Ba?ka bir kar??t?rma kab?nda ise di?er malzemelerimizi yani un, vanilya esans?, kabartma tozu ve tuzu kar??t?ral?m. Çikolatal? kar???m?m?z? bu kar???ma ekleyip, dipten üste do?ru silgi spatula ile kar??t?rmaya devam edelim. Çok dikkatli kar??t?rmal?y?z, zira içinde sakl? kalan bir un topu olabilir.

Tamamen kar??t???ndan emin oldu?umuzda ve kar???m oda s?cakl???na geldi?inde, damla çikolatalar?m?z? ekleyebiliriz.

Ya?l? ka??t serdi?imiz tepsimize iki ka??k yard?m? ile ya da dondurma ka???? ile, e?it büyüklükte porsiyonlar olu?tural?m. Aralar?ndaki bo?lu?un çok fazla olmas?na özen gösterin; yoksa benimkiler gibi kabar?p, birbirlerine yap??mak isteyeceklerdir 🙂

180 derecelik önceden ?s?t?lm?? olan f?r?nda yakla??k 15 dakika kadar ya da iyice kabar?p, üzerleri çatlayana kadar tutal?m. F?r?ndan ç?kard???m?zda tepsi içinde so?umaya b?rakmam?z gerekiyor. Çünkü f?r?ndan ç?kt?klar?nda hala biraz yumu?ak olacaklar. Tepsinin kendi ?s?s? ise biraz daha sertle?melerini sa?layacak.

Tabii ben böyle diyorum ama siz so?umalar?n? bekleyebilecek misiniz onu bilmiyorum 🙂