Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂15 adet bar için;

 • 145 gr kuru kay?s? ya da gün kurusu
 • 155 ml demlenmi? çay
 • 112 gr bal
 • 160 gr yulaf ezmesi
 • 55 gr dut kurusu
 • 60 gr badem
 • 60 gr toz Hindistan cevizi
 • ½ çay ka???? toz tarç?n
 • ¼ çay ka???? muskat
 • 1 çay ka???? vanilya pudras?
 • ¼ çay ka???? tuz

?lk önce hem tarifimizi yaparken içmek için hem de kullanmak için çay demleyelim. Ben tad?n? ve aromas?n? sevdi?im için Earl Grey kulland?m, ancak siz normalde hangi çay? içiyorsan?z onu da kullanabilirsiniz.

Demli çay?m?z? ve kuru kay?s?lar?m?z? bir sos tenceresine koyup, kaynatal?m ve kaynad?ktan sonra ate?in alt?n? k?s?p 10 dakika kadar ya da tüm çay? emene kadar fokurdatmaya devam edelim. Ben tad?n? ve dokusunu daha çok sevdi?im ve evde hep bulundu?u için gün kurusunu tercih ettim. ?ki malzeme içinde adetler de?i?miyor.

Bu esnada kuru malzemelerimizi kar??t?ral?m; yulaf ezmesi, dut kurusu, geli?i güzel k?yd???m?z bademlerimiz, Hindistan cevizini homojen bir görüntü elde edene kadar harmanlayal?m.

Çayl? kay?s?lar?m?z olmu?tur; bunlar? bir blender yard?m? ile pürüzsüz hale gelene kadar püre haline getirelim. Daha sonra bu püreye bal, toz tarç?n, toz muskat, tuz ve vanilya pudras?n? ya da esans?n? ekleyelim.

Art?k tüm malzemeleri bir araya getirme zaman?; kuru kar??m?? malzemelerimizi ?slak malzemelere ekleyip, bir silgi spatula ile tamamen yap?? yap?? ve homojen bir görüntü alana kadar kar??t?ral?m. Ba?ta hiç kar??mayacaklarm?? gibi geliyor, ancak sab?rl? olun 🙂

20’ye 20 cm’lik bir kal?ba –elimde cam oldu?u için onu kulland?m- ya?l? ka??t serelim, ve kar???m? içine dökelim. Bu noktada isterseniz sptaulan?z? kullanarak isterseniz de bir eldiven tak?p ellerinizle bast?rarak, üzeri düzgün ve her taraf? e?it yükseklikte olana kadar düzeltelim.

Önceden ?s?t?lm?? olan 160 derecelik f?r?nda 25-30 dakika ya da hafif renk alana kadar pi?irelim. F?r?ndan ç?kt???nda hala biraz yumu?ak oldu?unu fark edeceksiniz, dolay??la hiç ellemeden so?utmak için kenara al?n ve en az 2-3 saat kadar kendi haline b?rak?n. 3 saatin sonunda kat?la?t???n? göreceksiniz; bu noktada kesma tahtas?na al?p, keskin bir ?ef b?ça?? ile e?it dilimlere bölelim. Hava almayan bir kapta uzun süre dayanacaklard?r 🙂