Bahar Pilav?

Ailemizin marifetleri kad?nlar?ndan biraz olsa bahsetmi?tim daha önce.. Bence marifet çok k?sa sürede ve çok az malzeme ile ziyafet haz?rlayabilmek, eh bir de el tad? gerekiyor san?r?m. Okumu? etmi? bir a?ç? olarak bunu söylemekten çekinmiyorum. Tarifler heryerde; baz?s? do?ru baz?s? uydurma.. Ayn? tarifi 3 farkl? ki?iye yapt?r?n 3 farkl? yemek yersiniz. ?nan?n! Okulda bununla ilgili bir dersimiz bile oldu; onu ba?ka bir yaz?da size anlatmak çok isterim.

O çok marifetli teyzemin her sene bahar?n geli?iyle yapt???, cennetteki can?m dedemin en sevdi?i bu lezzetli pilav?n?n tarifini sizlerle payla?mak istedim. Güzel ve yumu?ac?k kuzu etini bahar ay?nda buldu?u için bu pilav? parça kuzu eti ile de pi?iriyormu? ancak ben size sade pilav halini anlataca??m.

  • 1 adet orta boy kuru so?an
  • 2-3 dal taze so?an
  • 400 gr pirinç
  • 1 yemek ka???? tereya?
  • 1 yemek ka???? zeytinya?
  • Taze nane ve dereotu
  • 400 ml su ve tavuk suyu kar???m?

Öncelikle kuru so?an?m?z? çok iri olmadan yemeklik do?ray?p, eritti?imiz tereya? ve zeytinya??nda soteliyoruz. Burada iki farkl? ya? kullanmam?z?n en önemli nedeni tereya??n?n ?s?ya dayan?kl? olmay???; zeytinya? ?s?ya dayand??? için so?an?n?z? rahatl?kla yüksek ate?te kavurabilirsiniz. Taze so?an daha kolay pi?ece?inden daha sonra ekliyoruz.

Hafif yumu?am?? olan so?an kar???m?na bir gece önceden ?slatt???n?z pirinçleri süzüp ekleyelim. Ben suyu ilave etmeden biraz kavurmay? seviyorum. Daha sonra bire bir ölçüdeki kaynam?? suyunuzu da ekleyin. Daha önceden yapm?? oldu?um tavuk suyum vard?. Pilav? daha da lezzetlendirmek için yar?s?n? su yar?s?n? tavuk suyu olarak yapmay? tercih ettim. Tercih sizin!

Taze otlar? teyzem hep  bu noktada ekledi?ini söylemi?ti; çokta hakl? ç?kt? çünkü demlenen pilava ekledi?inizde üstte kalanlar kuruyor ve kuru nane gibi görünüyor. Ancak su henüz kendini çekmemi?ken eklerseniz yumu?arak tazeliklerini koruyorlar.

Bir mutfak bezi ile demlendirdi?iniz pilav?n?z? et ya da tavuk yeme?inizin yan?nda servis etmenizi tavsiye edip, bereketli bir bahar dilerim..