Ay Çekirdekli Ekmek

Kathleen King’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Gelmi? geçmi? en kolay ekmek tarifi oldu?unu iddia edebilirim. ?lk tarifi bulup, biraz ekleyip biraz ç?kar?nca, formülün tutsa da ama olup olmayaca??ndan pek emin olmad?m. Ancak ne zaman kabar?p, mutfa?? mis gibi bir koku sard???nda rahatlad?m. 5 dakikada haz?rlay?p, herkes sabah daha uyurken pi?irebilece?iniz süper bir tarif. 🙂

 • 250 gr beyaz un
 • 240 gr tam bu?day unu
 • 100 gr ay çekirde?i
 • 40 gr keten tohumu
 • 1 yemek ka???? kabartma tozu
 • 1 çay ka???? karbonat
 • 1 çay ka???? tuz
 • 2 yumurta
 • 85 gr bal
 • 57 gr – 4 yemek ka???? tereya??
 • 355 ml süt

Asl?nda sat?r sat?r, foto?raf foto?raf anlat?lacak bir tarif de?il 🙂 ancak ben yine de al???lm??? bozmadan deneyece?im.

Kek yapman?n genel kural? gibi burada da kuru malzemeleri bir kapta homojen bir görüntü elde edene kadar kar??t?ral?m.

Bu esnada ba?ka bir kar??t?rma kab?nda ise ?slak malzemelerimizi yani yumurta, bal, tereya?? ve sütümüzü kar??t?ral?m. Bu kuru malzemeler kadar kolay olmayacak bu nedenle, elektrikli bir mikserden yard?m almam?z daha kolay olacakt?r. Tereya??n?n ve sütün oda s?cakl???nda olmas?na dikkat etmelisiniz. E?er hepsi ayn? derecede de?ilse, tereya?? kar???mla bütünle?meyecek ve bizi zorlayacakt?r.

Art?k farkl? iki kapta kar???mlar?m?z oldu?una göre, ikisini bir araya getirmeye ba?layabiliriz. Tek seferde tüm kuru malzemeleri, di?er kaba aktaral?m. Çok kar??t?rmamaya dikkat ederek, sadece birbirine geçmelerini sa?layal?m. Yap?? yap?? ve kaptan zor ayr?lan bir kar???m olacakt?r; merak etmeyin!

Önceden ya?lad???m?z baton ?eklindeki kek kal?b?m?za tüm kar???m? aktaral?m. Üzeri kapanana kadar biraz daha ay çekirde?i ve keten tohumu serpelim. Önceden ?s?t?lm?? olan 190 f?r?nda 50 dakikada benim ki pi?ti. Sizde 40 ya da 45. dakikada kontrol edip, kendinize göre zamanlama yapabilirsiniz.

Yemeklerin yan?nda da iyi gidebilecek bu ekme?i, daha çok sabah tereya?? ve bal/reçel ile yemenizi tavsiye ederim. 🙂