Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

Devam?n? oku»

Salçal? Kuru Bamya Çorbas?

 

Bu sene havalar bahar tad?nda geçti?i için kafamdaki k??l?k yemeklerin neredeyse hiç birini yapamad?m. Ancak ha geldi ha gelecek derken, hem gerçek bahar kap?da hem de benim do?umum. 🙂 Geciktirmeden arka arkaya durmadan yapt???m tariflerime bir de bunu eklemek istedim.

Kuru Bamya Çorbas? tarifinin daha önce yo?urtlu versiyonunu sizlerle payla?m??t?m. ?imdi daha geleneksel olan?, salçal? ve nohutlusu sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

Klasik Frans?z Sandviç Ekme?i

Çocuklu?umun kahvalt?lar?nda yumurtal? ekmekler vard?; öyle nefis kokard? ki ev, aç uyanm?? bir çocuk için hat?rlanacak en güzel günler belki de. Halimden belli olmasa da o zamanda çakt?rmadan yeme?e dü?künmü?üm belli ki. 🙂

‘French Toast’ ya da ‘Frans?z tostu’ diye adland?rd?klar? tarifte pek farkl? de?il. Bir kaç ek malzeme ile sabah sofralar?n? ?enlendirmek mümkün. Ancak en büyük fark? san?r?m ekme?i; eh ben de bu ekme?i yapmadan ve sizinle payla?madan duramazd?m. Evet tahmin edece?iniz gibi ‘Frans?z Tostu’ tarifi de yak?nda sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»