Mandalina ve Tane Narl? Kek

Bir y?l daha iyisiyle, kötüsüyle bitmek üzere! Ben hep iyi günleri hat?rlay?p, hayat?ma renk, huzur ve mutluluk katan ki?iler için iyi dileklerimle bitirmeyi tercih ediyorum. Bu sene ailemiz için muhte?em bir y?l oldu; harika haberler ald?k! 🙂 2014’te ise resmen ailemizin say? olarak büyüdü?ünü görece?imiz günler bizi bekliyor. Sab?rs?zl?kla beklerken, her günün tad?n? ç?karmaya çal???p, sizlere de gönlünüzden geçen her ?eyin gerçekle?ti?i, yüzünüzün hep güldü?ü bir y?l dilerim! Haftaya minik bir ara verece?im için ?imdiden kutlamak istedim; ?Y? SENELER!!! 🙂 🙂 🙂

Devam?n? oku»

Brokoli Dip Sos

Pazardan, manavdan toplu al??veri? yap?p, eve geldi?imde i? düzenime göre ya toplu 1 haftal?k yemek yap?yorum, ya da haz?rl??? önceden yap?p her ak?am taze pi?iriyorum. Ancak bu sefer fazla alm?? olaca??m ki kenarda unutulmu? kocaman bir ba? brokoli buldum. Neyse ki kendisi henüz bozulmam?? ancak yemye?il rengi hafif solmu?. Eh bunu de?erlendirmek için de bir iki farkl? tarif olu?turdum; bunlardan bir tanesi bugün, di?eri yak?nda.. 🙂

Devam?n? oku»

?ran Usulü Nohutlu Yo?urt Çorbas?

Geç kalan k?? sonunda geliyor; bir yandan çocuk gibi sevinirken kar ya?acak diye, bir yandan sokakta ya?an insanlar için kahroluyorum. Her so?uk havada yapmam?z gerekti?i gibi, buldu?umuz a?açlara, ta? üzerlerine s?cak bir kap yemek b?rakamasak da, bir somun ekmek b?rakmay? ihmal etmemeliyiz. E?er yard?ma muhtaç birini görürsek bulundu?unuz ilin ya da ilçenin Belediyesini aramay? unutmay?n. (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi: 0212 455 13 00, Ankara Büyük?ehir Belediyesi: 0312 418 66 62. )

Devam?n? oku»

Balkabakl? Turta

 Gene mi balkaba?? dedi?inizi duyar gibiyim. Ancak k???n farkl? sebze alternatifleri bulup yemek bile yapmakta zorlan?rken, bu mevsimin en büyük nimetini sürekli kullanmadan olmaz. 🙂 Geçen gün yapt???m muffin için haz?rlad???m bolca püreyi tüketmenin en harika ve en kolay yolunu buldu?umu söyleyebilirim. 🙂

Devam?n? oku»