Mor/Mürdüm Erikli Yo?un Kek

Marian Burros'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Yaz meyvelerinin çe?itlili?i azalsa da bahara özgü, k?sa süreli olanlar?n tad?n? ç?karmakta fayda var. Ben haz?r tatl?yken, yemelere doyamad???m eri?in bir de yo?un kekini yani ‘torte’ halini yap?p sizin içinde yazmak istedim. Az malzeme ile, çabucak rahatça yapabilece?iniz bir tarif bu; benim gibi so?umas?n? beklemeden tüketmek isteyece?inizi biliyorum 🙂

Devam?n? oku»

P?rasa ve Kereviz Sapl? Sebze Çorbas?

Havalar bir ?s?n?p, bir so?urken; eczanelerin camlar?nda ‘Grip A??s? Gelmi?tir’ ibareleri ile birlikte anl?yoruz ki hastal?klar zaman? geldi geliyor.. Herkesin evinden uzak olsun ancak korunmay? da bilmeli. Neredeyse do?al vitamin deposu gören sebzelerle dolu, dola?an ve do?al üretim tavu?un suyuna mis gibi bir sofra zaman?. 🙂

Hem de içiniz rahatça çocuklar?n?za, miniklerinize yedirebilirsiniz. ?sterseniz püre yap?p bebeklerinize bile yedirebilirsiniz –bu durumda tek ek tavsiyem içine tuz koymay?n!-.

Devam?n? oku»

Tarç?nl? ve Üzümlü Ekmek

 Baharla birlikte geleneksel ev yap?m? ekmek çal??malar? son h?z devam ediyor 🙂 Bu sefer size biraz Ay çöre?ini biraz Paskalya çöre?ini hat?rlatan nefis bir tarif bu.. Art?k büyük marketlerde çe?it çe?it unlar bulmam mümkün; can?n?za hangisini isterse onunla yapabilirsiniz. Ben biraz daha sa?l?kl? olsun diye çok amaçl? bu?day ununu tercih ettim; gerisi size kalm??.. 🙂

Devam?n? oku»

P?rasal? ve Elmal? Tavuk Turtas?

Son bahar resmen geldi?ine göre, evde tatl? ya da tuzlu pay ve turta yapma zaman?d?r benim için. Havan?n getirdi?i film/kahve keyfinden önce bir tabak dolusu turta yemeye bay?l?yorum. Eh bu zevkime sizi de dahil etmesem olmazd?! 🙂

Devam?n? oku»