?eftali ve Kaju’lu Dondurma

Haz?r meyveler hala tezgahlarda, ve hala s?caklar gitmiyorken –bu asl?nda bir serzeni?!- sa?l?kl? tatl?lar yapmaya devam edelim. ?çinde beyaz ?eker, kimyasal koruyucular gibi zararl? maddeler olmadan, san?r?m bir ço?unuz için daha da önemlisi dondurma makinesi olmadan yap?labilen bir tarif bu. ?çinde krema ya da süt yok dolay??la daha çok ‘sorbet’ tad?nda olacak. Çocuklu?umuzdaki ‘Buz Parmak’ konseptini evde haz?rlayal?m art?k.. 🙂

Devam?n? oku»

Kabak Mücveri

K?zartmay? tüketti?imiz tek ay yaz aylar?; o da sanmay?n ki her gün her hafta. K?rk y?l?n ba?? mücver, eh tatilde oldu?um baz? günler –sakl?yorum, her gün- köpo?lu. Eh bir de üzerine kaba?? çok sevince, yapmasam olmaz dedim. Haz?r yapm??ken de yeni evlenen, yemek yapmaya heveslenen ve basitte olsa bu tip tarifleri yeni ö?renenler için yay?nlamak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Kinoal?, Yulaf Ezmeli ve Armutlu At??t?rmal?k

Sabah i?e gitmeden önce yataktan son dakika kalkanlardansan?z, bir gün önce yap?p, evden ç?kmadan çantan?za at?p, yolda gönül rahatl??? ile tüketebilece?iniz sa?l?kl? bir at??t?rmal?k. ?çindeki besleyici malzemeler sayesinde, yoldan almak zorunda oldu?unuz ya?l?, ve çok unlu zararl? yiyeceklerin vicdan azab?n? çekmek zorunda de?ilsiniz.

Tabii ki sadece sabah de?il, gün içindeki muzu at??t?rmalar?n da pekala yerini alabilirler! 🙂

Devam?n? oku»