Brownie Kurabiyeleri

Bayrama çok az kalan bu günlerde, çocuklar? sevindirmenin –çocuk derken bu guruba ben de dahilim :)- bir yolunu ar?yordum. Hurmal? toplar?n d???nda gerçekten çikolatal? ve lezzetli bir kurabiye ar?yordum uzun zamand?r. Ancak bu brownie içi ile haz?rlanm?? kurabiye fikri beni çok mutlu etti; tabii ki sonucu da 🙂

Devam?n? oku»

Kuzu Etli Sandviç

 

?u s?ralar bir çok evde misafirler bir gelir bir gider. 🙂 Eh tabii ‘yetmez’ tela?? ile de yemekler bol bol yap?l?r. Hal böyle olunca ya artanlar ertesi gün ev ahalisi taraf?ndan bitirilir, ya da benim gibi taze 1-2 malzeme ekleyerek yeniden ba?ka bir yemek olu?turulur.

??te bu da kuzu incik ya da kuzu yeme?i yapt???n?z bir günün ard?ndan, kolayca yapabilece?iniz harika bir at??t?rmal?k ya da ana yemek olabilir. Bu tarif sadece bir örnek olsun sizler için; yarat?c?l???n?z? kullan?n ve istediklerinizi ekleyip, ç?kar?n. 🙂

Devam?n? oku»

Çikolatal? ve Tarç?nl? Dondurma

 

Yaz?n s?ca??nda kar?? koyamad???m tek tatl? dondurma. ?ekersiz bir beslenme dönemindeyken ?eker ihtiyac?m? hurma pekala kar??l?yor, ancak dondurmas?z duram?yorum. Onu da haftada neredeyse sadece bir kez tüketiyorum. Paket içinde sat?lan rengarenk, içlerinde süt ya da süt ürünleri bile olmayan kutulu dondurmalar? almam, yemem, yedirmem. Yapay tatlar? ho?uma gitmiyor, ayn? zamanda sa?l???m? da tehdit ediyor gibi geliyor. Çocuklu?umuzdaki gibi aç?k ama ürünlerine güvendi?im bir kaç yerin yan? s?ra, art?k dondurmay? da evde yapmal?y?m dedim. Bu tarif için size bir müjdem var; dondurma makinas?na ihtiyac?n?z yok! 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu Tavuk Suyuna Çorba

Besleyici bir çorba her derde deva olabilir. Özellikle bütün gün aç ve susuz kalanlar için, iftarda tüketebilecekleri hafif ve sa?l?kl? bir çorba tarifi bu. Yaz gününde bu limonlu tat, içinizi ferahlat?yor olacak 🙂

Devam?n? oku»

Hurmal? Yemi? Toplar?

Ali Kantor'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Gün içinde bir kaç sefer kuru yemi? tüketerek hem ?eker ihtiyac?m? hem de açl???m? gidermeye çal???yorum. Taze meyvelere nazaran,  kuru yemi?lerin sa?l???m?za daha yararl? oldu?u art?k herkes taraf?ndan biliniyor. Misafirlerime yemek sofras?nda peynir taba?? içinde, ya da aperatif bir ba?lang?ç için mutlaka bir bol çe?itli bir yemi? taba??m olur.

Bu dönemde oruç tutanlar?n ?ekerini dengeleyebilmesi için, tutmayanlar?n ise günlük kahve keyfi ya da ara ö?ünü için harika bir at??t?rmal?k. Bayramda isterseniz eritilmi? çikolata ile kaplay?p, likörünüzün yan?nda da servis edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Kabak Cipsi

 

‘Bir ?eyler at??t?rmadan duramam ama sa?l???ma da dikkat etmem gerekiyor!’ diyorsan?z i?te bu tarifi deneyin. Misafirlerinize içecek, ya da yemek öncesi aperatif haz?rlamay? sevenlerdenseniz, kuru yemi? ya da klasik kanepelerin yan?nda, farkl? ve lezzetli bu ç?t?r cipsleri sunabilirsiniz 🙂

Devam?n? oku»

Vi?neli Çikolatal? Kek

Daha önceden verdi?im Çikolata Ganaj tarifini hat?rlars?n?z; çikolatal? bir keki kaplayarak foto?raflam??t?m. O zaman söz vermi?tim kekin tarifini de verece?im diye. Ancak s?ra geliyor 🙂 Ramazan ay?n? da tatl?yla aç?p, tatl? geçmesini diliyorum herkes için..

Devam?n? oku»

Cheddar Peynirli Biscuit/Ekmek

Adrianna Adarme’nin tarifinden uyarlanm??t?r.

Bal?k restoran? ‘Red Lobster’ a gidenler bu ekme?i iyi bilirler. Ancak gene ülkemizde de fast food zincirlerinden tavuk ürünleri sat??? yapanlar?n da menülerinde yer alan bir ekmek türüdür biscuit. Ne yaz?k ki Türkçesi olmad??? için farkl? bir ?ekilde adland?ram?yorum.

Amerika’da bu ekmek türünü yapabilmek için marketlerde ‘Biscuit Mix’ ad? alt?nda sat?lan, haz?r kar???m ürünü ile bir çok tarifi kolayca yapabilirdim. Ancak burada ne yaz?k ki yok, ve bir çok denemeye ra?men tarif pek istedi?imiz gibi olmad?; ta ki bugün verece?im tarife dek.. 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nlanm?? Sar?msakl? ve Sa?l?kl? Sezar Sosu

?sim bulabilmek için yap?m?ndan daha çok u?ra?t???m bir tarif daha 🙂 Sezar sos deyip geçmeden, dikkatinizi çekebilmem önemli zira! Sezar sos genel olarak yumurta + bol ya? yani mayonez taban?ndan olu?turulmu?, bol peynirli, a??r ve pi?memi? bir sos. Dolay?s? ile beslenmesine dikkat etmek durumunda olanlar?n tercih etti?i bir sos olam?yor. Art?k daha lezzetli ve daha sa?l?kl? hali ile içiniz rahat olabilir.

Devam?n? oku»