Salatal?k Limonatas?

 

Evimizde kola, haz?r me?rubat ve türevleri bulunmuyor; evet misafirimiz illa ki isterse onlara servis etmek için al?r?z, ancak ne ben ne de e?im su ve mineralli su d???nda haz?r ürünleri hiç sevmiyor ve aram?yoruz. Yaz geldi?inde serinlemek için alternatif olarak ya demirhindi ?erbeti gibi çe?itli ?erbetler ya da limonata çe?itleri haz?rl?yorum.

S?k? (!) ve sa?l?kl? beslenme dönemimize uygun ?ekersiz, ancak C vitamini deposu olup, vücudumuz için yararl? olan elektrolitler içeren bu besleyici tarifi yap?p, sizinle payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Bö?ürtlen Tatl?s?

Gittikçe ?s?nan günlerde, evde dondurma makinas? olmayanlar için basit bir alternatif olabilir bu tatl?. Yumu?ak k?vaml? halde de an?nda sunum yapabilece?iniz gibi buzdolab?nda 1-2 saat bekletip, sorbet ya da dondurma niyetine tüketip, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Pancarl? Cac?k

Son günlerde ö?le yeme?imi cac?k ile geçiriyorum; ne kadar eksik bir ö?ün oldu?unun fark?nday?m ancak ne yaz?k ki böyle gündemin ve kafam?n kar???k oldu?u günlerde i?tah?m kesiliyor. De?i?iklik yapman?n sa?l???m ve sofram için iyi gelece?ini dü?ündüm..

Devam?n? oku»

Ku?konmaz Izgara ve Ç?lb?r

Bu sefer yazacak çok ?ey olsa da, son bir hafta tüm yaz?lara ara vermi? olsam da, tüm direni?lere, tüm tepkilere ve tüm deste?e ra?men hayat?n ve i?lerin devam etmesi gerekiyor. 

Devam?n? oku»