K?rm?z? Kadife / Red Velvet Cheesecake

Geçenlerde e?imin do?um günü sebebiyle arkada?lar?m?z bizdeydi. Pastaya alternatif olarak hem de?i?ik hem de lezzetli bir tatl? aray???m?n sonucu bu oldu. Alt? ?slak kek ya da brownie, üzeri ise cheesecake’i and?ran bu keke ba?ka isim bulamad?m 🙂

Devam?n? oku»

Kumkuat (Kumquat) ?ekerlemesi

 

Ba?l??? görünce bir çok ki?i bu da neyin nesi diyecek, belki de beni yan?lt?p ço?u ki?i ‘ah ben de bununla ne yapabilirim diye dü?ünüyordum’ diyecek.. Her iki ihtimalde de size Kumquat meyvesini anlatmak istiyorum. Kumquat 2 ila 4 metre aras?nda olan bir narenciye a?ac?n?n meyvesi. Aslen Güney Asya ülkelerine ait, ancak buralarda da bilen, ticari olarak piyasaya sunan ya da sadece dekoratif amaçl? evlerinde yeti?tirenler var.

Bizim evin yak?nlar?nda ‘sosyete manav?’ olarak adland?rd???m?z tezgahlarda pahal? denebilecek kadar uçuk rakamlara sat?l?yor. Her yerde göremesem de gözüme çarpan tezgahlar var. Küçük bir gökdelen say?labilecek bir bina da oturuyoruz, ve sevgili kom?um buna inat balkonunda/teras?nda küçük bir orman olu?turdu. Ve oradan toplad?klar?ndan bir ?eyler yapmaya karar verdim.

Devam?n? oku»

Brokoli ve Deniz Kabuklu Makarna

 

?? yorgunlu?u yetmezmi? gibi bir de trafik ve ?ehir stresi! Hakl?s?n?z, insan?n kaç?p gitmek istemesi içten..Ooo unuttunuz ki evde sizi kurt gibi aç bir e?, sevgili, çoluk ve çocuk bekliyor 🙂 Amac?m moral vermek merak etmeyin; yan?nda 1 kadeh ?arap ile rahatlayabilece?iniz, yapmas? 30 dakikadan fazla sürmeyecek bir tarif bu. Ana yemek niyetine bir kocaman kab? mutlulukla yiyebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Dukkah Soslu Kuzu Pirzola

Bugün ‘Sevgililer Günü’ ymü?; yaz?y? yay?nlamadan önce fark ettim. Dini konular? bir kenara b?rakacak olursak, yine de beni pek ilgilendirmeyen bir gün. Kli?e sözler edip ‘her gün bizim günümüz!’ de demeyece?im, ancak tüketime dayand?r?lm?? bu tip zorunluluklar beni mutlu etmiyor. Hiç habersiz elinde çiçekler, çikolatalar ya da minik sürprizler ile eve gelen bir e?iniz, sevgiliniz varsa benim gibi, umursam?yor olman?z san?r?m normal 🙂

Hem e?imin en sevdi?i yemeklerden birini ona bugün yap?yor olmam, ufak bir hediye say?lmaz m?? 🙂

Devam?n? oku»

Rezene ve Yer Elmal? Sebze Sote

Genelde al?? veri?imi yapt???m, çocuklu?um geçti?i mahallemdeki manav?ma gittim. K?? sebzeleri aras?nda seçim yapmak ne yaz?k ki zor olmuyor, ancak kafamda yapmak istediklerim belli olarak gitmi?tim. Birden akl?ma rezene dü?tü; sordum ancak ald???m cevap beni çok üzdü: ‘Al??t?ramad?k insanlar?..’

?nsanlar al???lm???n d???na ç?kmaya çekinir, buras? kesin. Ancak yararl? oldu?unu bildi?imiz hiç bir ürünü tüketmedi?imizi görüyorum. Biraz inceleme yapt???mda belki de yeterli kaynak bulamamaktan kaynaklan?yordur diye dü?ünerek, bu tarifi hemen sizinle payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

Vanilyal? Krem Karamel

 

Geçen 2 hafta önce tatildeydim, bahsetmi?tim. Tad?m için gitti?imiz her restoranda istisnas?z, Creme Caramel oldu?unu gördüm. Her ülke hatta her ?ehrin kendine has bir krem karameli olur. Baz?s? ?ekerini azalt?r, yumurtas?n? fazla koyar, su içinde pi?irir ya da dondurur gibi..

Elimde çok basit ve severek uygulad???m, gerçek vanilya tozunu minik siyan tanelerini içinde görüp mutlu oldu?um bu tarifi yapmaya karar verdim sabah uyand???mda. Evet ne yaz?k ki bugün bizim evde diyet yok, en az?ndan benim için. 🙂 Sadece eve yay?lan kokusu bile insan? günaha sokacak kadar iyi!

Devam?n? oku»

Brokolili Kinoa (Quinoa) Salatas?

 

Ba?l??? okuyup, ‘Kinoa da nedir?’ diyenler için biraz aç?klama yapay?m. Kinoa, son 2-3 senedir tan?n?p, mutfakta yerini alan, içerdi?i aminoasit, A-B-C-D ve K vitaminleri içeren, lif oran? yüksek, Vegan’lar?n almalar? gereken kalsiyum ve demiri içeren çok faydal? bir tohum çe?idi. Son y?llarda NASA taraf?ndan, astronotlar?n beslenmesinde kullan?n bu besin, Birle?mi? Milletler taraf?ndan tavsiye edilir hale geldi.

Devam?n? oku»