Forno Marco Roscioli – Roma – ?talya

Nas?l ba?lasam nas?l anlatsam.. Kelime bulam?yor de?ilim, aksine kafamda s?ralayam?yorum; bu kadar uzaktayken bile beni hala heyecanland?ran, toksam ac?kt?ran çok az yer vard?r.

Devam?n? oku»

Kuru Bamya Çorbas?

Yaz aylar?nda herkesin evinde bamya pi?er mutlaka. Benim için çocuklu?umdan beri ne yaz?k ki kokusu ve tad?n? sevmedi?im bir sebzedir. Annem yapt???nda utanmadan burun çeviren ben, ?imdi e?im seviyor diye burnumu t?kayarak pi?iriyorum. Ancak hala yemiyorum; baz? ?eyler de?i?miyor! Geçen gün gene pazarda gezerken gözüme minicik bamyalar çarpt?. Daha önce bir çok kez görmü? ancak denememi?tim. Çorba delisi biri için mutlaka denemeliyim dedim. Önce domatesli sebze suyuna berrak renk olarak pi?irdim; sonuç lezzetliydi ve e?im be?endi. Ancak daha sonra tad? biraz daha hafifletmek için, yo?urtlu bir kar???m denedim; sonuç çok çok daha iyiydi! Evet, ben bile yedim..

Devam?n? oku»

Kakule ve Çam F?st?kl? Palamut

Eylül ve Kas?m ay? aral??? Palamut bal???n? yemenin en iyi aylar?d?r. Hele bir de o gün olta ile tutulmu?unu bulabiliyorsan?z, hiç dü?ünmeden al?n ve evinize getirin. Art?k git gide artan bir trend olu?maya ba?lad?; bal?kç?lar tava, ?zgara fark etmeksizin pi?irip eve gönderiyorlar. Birkaç kez denedik; sonuç bence gayet ba?ar?l?. K?zg?n ?zgara, üst üste pi?en bal?klar?n lezzetleri birbirine kar???nca, sonucun iyi olmamas? zor san?r?m!

Daha az ya?da, bildi?iniz mis gibi tava ya da ?zgaran?zda yapmak istiyorsan?z, bu tarif size alternatif olacakt?r!

Devam?n? oku»

F?r?nda Patl?can

Bostan patl?can?n kullan?ld??? bir çok yer görüyorum ancak bence be?endi, patl?can salatas? için pek uygun bir çe?it de?il. Nedeni ise kemer patl?cana göre daha çok çekirdekli olmas?. Ancak bunun gibi ba?lang?ç yemeklerinde bütün olarak kullanacaksan?z, ya da ince k?zart?lm?? patl?can sarmas? yapacaksan?z kesinlikle bostan patl?can? tavsiye ediyorum. ?ç alan? geni? oldu?u için lezzeti tamamen yeme?in içine yayabiliyorsunuz.

Bu yeme?i farkl? bir kaç misafirime yapt?m; masada en önce biten tabak buydu!

Devam?n? oku»

K?rm?z? Erikli Milföy

 

Ya?murlu günler, sonbahar?n habercisi ve bu demek oluyor ki güzel meyvelere yava? yava? veda edebiliriz. En sevdi?im meyveler olan incir ve k?rm?z? eri?i yemeye doyam?yorum ?u günlerde. K??a haz?rl?k yapay?m derken ?ekerim ald? ba??n? gidiyor san?r?m! Gene manavda dolan?rken k?rm?z? erikli bir tatl? yapay?m dedim, yeme?e gelecek olan can?m kuzenlerim ve teyzem için. ?ekeri ve içeri?i sade yapmam gerekiyordu; ortaya böyle bir ?ey ç?kt?.

Devam?n? oku»

Me?hur Köfteci Recep Usta – Çengelköy

 

Hiç bir zaman yeni restoranlarda, eskilerin sadeli?ini ve lezzetini bulam?yorum. Tabii yeniler de çok güzel ama alt taraf? bir köfte yiyece?im dedi?inizde, tabakta köfteyi bile göstermeyecek kadar ?v?r z?v?r dolduruyorlar. E?im ke?fetmi?; bir hafta sonu atlad?k Vespa’m?za ve foto?raflamak ve deneyimlemek için gittik!

Devam?n? oku»

?stiridye Mantarl? Eri?te

Çocukken mantar yeme?i hiç sevmezdim; ancak nedenini büyüyünce anlad?m. De?i?ik türde mantar görmemi? ve pi?irmeyi denememi?tim. Art?k can?m ülkemde de çe?it çe?it mantarlar? tezgahlarda, marketlerde görebiliyoruz. Pazarlarda olan yabani mantarlara hala pek güvenemesem de, bildi?im zaman her türlüsünü bir yemek içinde kullanmay? ya da direkt o mantarlardan bir yemek olu?turmay? seviyorum. Hafif ve kremams? tad? olan istiridye mantar?n? bulmu?ken, kendi haz?rlad???m kremams? sos ile eri?te yapmasam olmazd?.

Devam?n? oku»

Hamsi Omlet

Sonunda en sevdi?im mevsim geldi; av yasa?? kalkt?. Boykottan vazgeçen bal?kç?lar?m?z sayesinde tezgahlar bal?kla doldu, ta?t?. Favorim hep büyük bal?k ve ?zgarad?r. Ancak e?im geçenlerde bir tezgah?n önünden geçerken, kar?? koyamayaca??m kadar naif bir üslupla ‘Of nas?l can?m çekti, özlemi?im!’ dedi. Hamsi ve küçük bal?k sevmem, diyemedim.. Ertesi gün istikamet Bostanc? sahildeki bal?kç? oldu ve art?k eve gelip onu mutlu etme zaman?yd?..

Devam?n? oku»

Izgara Sebze Çorbas?

Sebzelerin ve meyvelerin tazeli?ini ya?ad??? ?u son günlerde, evde çe?it çe?it yeni tarifler düzenliyor ve deniyorum. Bu sebzeleri bir kaç ay içinde bulamayaca??m?z endi?esi ile havalar?n hala s?cak olmas?na ra?men çorba yapmaktan kendimi al? koyamad?m.

Devam?n? oku»

Teriyaki Soslu Et

 

Bu aralar tatil dönü?ünden san?r?m kendimi pek i?lere veremiyorum. Sahilde kitap okumak ya da evde maket yapmak daha e?lenceli geliyor. Bu nedenle ak?amlar? aç kalmamak için pratik ve lezzetli tarifler aray??? içindeyim. Yo?un i? temposundan yorulmu?, trafikten bunalm??, tatil modundan ç?kamam??, bir de yemek yapamam diyenlerdenseniz lütfen bu yaz?y? okumaya devam edin..

Devam?n? oku»