Tavuk Suyu

5 lt için

  • 3 kg tavuk kemi?i
  • 6 lt su
  • 250 gr kuru so?an
  • 250 gr havuç
  • 100 gr kereviz sap?
  • 100 gr p?rasa
  • 2 di? sar?msak
  • Garnitür demeti (maydonoz sap?, 1 di? sar?msak, taze kekik, tane karabiber, defne yapra??)
Devam?n? oku»

Kimim ben?

Çocuklu?undan beri ailenin marifetli kad?nlar?n? izleyerek ve taklit etmeye çal??arak büyüyen daha sonra hayallerini gerçekle?tirme f?rsat?n? yakalayan yemek a???? biri.

Üniversite’de Ekonomi ve ??letme üzerine e?itim al?p k?sa bir süre borsaya merak sal?p, “..uzun ve sa?l?kl? ya?amak istiyorum” dü?üncesi ile tüm bunlardan kaçmak için, okumaya devam ederken bir yandan otel ve restoranlarda “stajyer” ad? alt?nda yamakl?k yapt?m. Ve gördüm ki buydu senelerdir eksikli?ini hissetti?im. Benim ülke ekonomisindeki arz talepten çok, insanlar hangi yeme?i yemek ister, benim onlar? mutlu edebilmek için ne sunmamd? e?ilmem gereken alan. Önüme ç?kan ilk firsatta büyük elma New York’a gidip ”The French Culinary Institiute” da Temel Frans?z Mutfa?? e?itimi ald?m. Küçük bir ?ef olduktan sonra ?stanbul’da çe?itli yerlerde çal??t?m, çokta keyif ald?m.

Ancak i?in “mutfa??nda” olmak yetmiyordu bazen, tan?tmak, ikna edebilmek ve satabilmek mühimdi. ?imdi farkl? bir sektörde bunlar? ö?renirken, gönlüm ve kendi çal??malar?m bu sayfada sizlerle..

Hüma